Haarlemse petitie tegen gelukszoekers uit Zuidelijke Nederlanden

HAARLEM – De burgers van Haarlem zijn verontrust over de komst van tientallen vluchtelingen uit de zuidelijke Nederlanden. Deze voormalige handelaren concurreren met de al bestaande Haarlemse textiel industrie.

De stroom vluchtelingen uit de zuidelijke Nederlanden is begin dit jaar op gang gekomen na het bankroet van de Spaanse kroon. De Spaanse kroon kon zijn verplichten jegens de huurlingen niet meer voldoen en die zijn vervolgens aan het muiten geslagen.

Textielhandelaar Jan Hanszn Claessen is een petitie gestart om de poorten van Haarlem te sluiten voor alle gelukszoekers en vreemdelingen die enkel en alleen komen om de banen van de Haarlemse handelaren af te pakken.

In een reactie noemde Willem van Oranje de petitie schadelijk. Volgens de prins zet het initiatief een hoop mensen weg als opportunisten. Hij wees er op dat deze ‘gelukszoekers’ evengoed medestrijders zijn tegen het Spaanse juk en de Roomse dwang.

Berigten uit den Gewesten

 • Jan Pietserszoon Coen Jan Pietserszoon Coen  says:

  Den Hollandsch bankroet knap beschreeven! Men geve den drommelsch onderdacke ende voer, maer als den spanjaerden coomen zal den schatkist egter leegh blijken!

 • Balthasar van Haarlem Balthasar van Haarlem  says:

  Wat eene idee, nogh mehr monden daerbei munt erbij, alsof wij Haarlemmers nogh niet genoegh problemen hebben…

 • Auke Aylva Auke Aylva  says:

  De heeren die dit knotsgekke plan hebben opgevat zyn als wolven in schaapskleeren. Geen vrienden, maar waarlyck verraders!

 • Hilcko ter Swancke Hilcko ter Swancke  says:

  Ene goede eerschten stappe, maer den zuiderlingen geven gene sier om den mening onze burgers sy wenschen slechts den krael ende spieghel!

 • Erica Verweyde Erica Verweyde  says:

  Ene Unie die van alle Nederlandersch’ sou syn! Liever voege men daeraen toe – van den Nederlander, veur den rest der Europeanen!

Den berigte is 435 jaren oud. Reageren is niet meer mogelyk.