Overeenkomst over gezamenlijke guldenmunt gesloten

DELFT – Thesaurier Generaal Van Lier maakte vandaag bekend dat een overeenkomst is gesloten over de wisselkoers van de nieuwe Nederlandse gulden. Bij de onderhandelingen in de Prinsenhof in Delft waren vertegenwoordigers van de verschillende munt-slaande steden bijeen. Van Lier: ‘Met dit akkoord is een belangrijke stap gezet op weg naar de gezamenlijke munt. De gulden zal niet alleen welvaert ende veurspoet brenghen, de munt zal ook een mentale grens verleggen en de eenheid van de provincies versterken.’

Nadat de wisselkoersen van onder meer de Zutphense daalder, Amsterdamse pond, Rijnschilling, braspenning, Gosseler en Zeeuwse plakken bij de muntunie van Deventer in 1568 aan elkaar zijn gekoppeld, was een gezamenlijke munt een logische volgende stap. Toch ondervind het voornemen ook tegenstand. Met name de agrarische provincies Gelderland en Overijssel vrezen dat een muntunie vooral aan handelsgewest Holland ten gunste zal komen.

Onderhandelingen met Don Alva over de koers tussen de gulden en Spaanse zilveren dukaten gaan moeizaam. Waarschijnlijk omdat Alva de Nederlanden niet erkent en de onderhandelaars telkens onthoofdt.

Een groep kooplieden, onder leiding van Cornelis de Houtman, dringt er ondertussen per courant en per stadsomroeper op aan om de koers ten opzichte van kralen en spiegels ook vast te leggen. Hiervoor is het volgens de Thesaurier Generaal echter nog te vroeg.

Berigten uit den Gewesten

 • Heer van Amerongen Heer van Amerongen  says:

  Geld is maer ene graedmeeter veur waarde.

 • Wytse Moylant Wytse Moylant  says:

  Schone plannen maken den heeren, maer vraegen zy ook wel raede ende commentaere by hunne Vadersch? Me dunkt dat zoude ene planne syn!

 • Reinhart Bernaerschz den Daemen Reinhart Bernaerschz den Daemen  says:

  Den ehrlyke Hutschpot coopman worde wederom aan syne loet overghelaten…

 • Auke Aylva Auke Aylva  says:

  “Den Gulden, ons geld”

 • Sjaak ter Jajum Sjaak ter Jajum  says:

  Thesaurier Van Lier! Als gij deze munt pryscht ende louwert, bedenkt dan dat die heil ende love minstens oock den ceyser Carel toekoome, alsmede syne soon den duvel Filip!

 • Pieter Klaesz Pieter Klaesz  says:

  @ Auke Aylva ghy ende sult ghene grappen maeken met mercken dien nogh niet bestaen!

 • Robian van der Fabeecke Robian van der Fabeecke  says:

  Den Gulden: syn tyde verre veurrrrr.

 • Hilcko ter Swancke Hilcko ter Swancke  says:

  Onderhandelingen? Mijne neuze; bancketten, dinersch ende feeschten dat is wat den hooghe heeren doen van onsche gelden

 • Rodert Elckman Rodert Elckman  says:

  Ah meui ene partye, daar syn ick ende ghy oock graagh by!

 • Balthazar G. Balthazar G.  says:

  Hoeveele coghels zoude men veur ene gulden maeken? Genoegh om den swygende Prinse mede te raeken!

 • Nicolyne Hildebrandt Nicolyne Hildebrandt  says:

  Den schryver dezes laet nade te vermelden dat men den deur den gulden den suur verdiende ducaten van Amsterdam gratisch zal verspryden onder den armsten gewesten! Diefstal!

Den berigte is 435 jaren oud. Reageren is niet meer mogelyk.