Leiden breidt Curriculum uit met Nederlanden-studies

LEIDEN - De piepjonge Universiteit van Leiden maakte vandaag bekend dat men, behalve theologie, ook Nederlanden-studies zal gaan aanbieden. Bij deze cursus zullen studenten zich onder meer verdiepen in het ontstaan van de gedeelde Nederlandse cultuur in de verschillende Gewesten en de historische processen en ideeën, die de hedendaagse Nederlanden hebben vormgegeven.

Willem van Oranje – die de universiteit na het ontzet in 1575 schonk aan Leiden – heeft de rector opgedragen om zo snel mogelijk een nieuwe generatie Nederlandse bestuurders klaar te stomen voor functies bij de Staten-Generaal, de admiraliteiten en andere federale organisaties.

Verder is het universiteitsbestuur druk bezig om bekende internationale geleerden, zoals de Utrechtse wiskundige Snellius en de Brusselse taalkundige Lipsius, naar Leiden te halen. Rector Tiara hoopt alle aanstellingen binnen vijf jaar rond te hebben. Hij bekende echter dat het aanzienlijk sneller zou gaan als de verschillende Staten hun onderwijsbeleid federaal zouden regelen.

Tegen zo’n onderwijshervorming bestaat nu nog grote weerstand. Hoogleraar theologie Arminius aan dezelfde universiteit is een van de woordvoerders van de tegenstanders. Een van hen is de befaamde theoloog Arminius, die recentelijk het pamflet ‘Vereeninghe: Groot waer nodigh, edoch de cleyn waar overboodigh’ publiceerde. Volgens Arminius zouden de Verenigde Nederlanden er beter aan doen zich te concentreren op de geloofsstrijd tegen Spanje, in plaats van zich te bemoeien met onderwijs.

Berigten uit den Gewesten

 • Wytse Moylant Wytse Moylant  says:

  Medelanders denkt toch nade!! Is dit den toekomst dien wy daedwerckelijck wenschen veur onze kinders?

 • Den Brielziel Den Brielziel  says:

  Ah en drie mael raeden wie den cost ende inwoning van den uytvreters mag ophoesten…

 • Reinhart Bernaerschz den Daemen Reinhart Bernaerschz den Daemen  says:

  Dankt den Hooghen Heeren veur deze schone geschenke! Wellight nogh meer van dezen in den toekomscht? Wellicht ene studie vrytyd aansturen? Of geesteskunden?

 • Rodert Elckman Rodert Elckman  says:

  Oock veur den student gaet den cost veur den baet uyt! Nog ene nieuwe cunste daerbei

 • Nicolyne Hildebrandt Nicolyne Hildebrandt  says:

  Den rector is alsch ene Dollen Gerrit losgeslagen, enen veurstelle accepteren sonder dat den ouderlingen te vraegen

Den berigte is 435 jaren oud. Reageren is niet meer mogelyk.