Ivan de Verschrikkelijke belegert Riga: Amsterdam roept op tot federale marine

BALTISCHE GEWESTEN – De troepen van Ivan de Verschrikkelijke winnen terrein in het Baltische gebied. Amsterdamse handelaren, wier belangen in de regio worden bedreigd, roepen daarom op tot de stichting van een Nederlandse marine die de handel moet beschermen.

Na Weissenstein in 1573 wordt nu ook de zuidelijker gelegen havenstad Riga bedreigd door de Russen. Er is nog geen zekerheid over het lot van de Nederlandse handelskolonie in die stad, maar als de gruwelijke plundering van Weissenstein een voorbeeld mag zijn – men moge zich herinneren dat het garnizoen van die stad levend is verbrand – is er weinig hoop.

De Noordse oorlogen woeden nu al meer dan twintig jaar en hinderen sinds de aanvang de zakelijke betrekkingen van Hollandse, Friese en Zeeuwse handelaren in het gebied. Hoewel Nederlandse handel met de regio rond de Baltische zee in de eerste helft van deze eeuw welig tierde, hebben de gewelddadige expansies van de tsaar, de Zweedse koning en verschillende Deense en Duitse Warlords de goederen stroom haast volledig stil gelegd.

Binnen de verschillende havensteden als Zutphen en Kampen (die vooral profiteren van deze handel) heeft men het geloof in de bescherming van de Hanze al verloren. Nieuwkomer Amsterdam slaagt er daarbij steeds vaker in om de oude stedenbond te slim af te zijn. De Amsterdamse burgemeester Cornelis Jacobsz van Leyden is dan ook een van de grootste voorstanders van een gezamenlijke, Nederlandse, marine. ‘Als alle staten hun krachten bundelen, kunnen we niet alleen onze Nederlandse belangen in het Noorden beschermen, maar zouden we zelfs een monopolie positie kunnen veroveren,’ sprak de burgervader, handenwringend, op een persconferentie aan het Rokin.

In de Lijflandse gebieden rondom Riga is de bevolking verdeeld over een mogelijk vrijwillige aansluiting bij het rijk van de Tsaar aller Russen. In de hoofdsteden Koninsberg en Vilnius worden binnenkort volksraedpleginghe gehouden, maar de oppositie heeft al aangekondigd zich niet bij de uitkomst neer te leggen. Vooral in het Groothertogdom Litouwen lijkt de bevolking strijdbaar.

Berigten uit den Gewesten

 • Pieter Klaesz Pieter Klaesz  says:

  Naemen den Russchen den Nederlanden oock maer over. Het zoude er zecker nyt slegter ende kwaader van weerden.

 • Den Brielziel Den Brielziel  says:

  Eene Federale Zeemachte!! HOUDE TOCH OP Zoo weerden den Waere Nederlanders van den zuur verdiende centen afgeholpen???

 • Sjaak ter Jajum Sjaak ter Jajum  says:

  Was erby op het Rokin, men konde den meenigte hooren medewringen!! Stee ende vast zyn het telckens denzelfden patriciërs die den gelden ende den magten weeten te verdelen.

 • Auke Aylva Auke Aylva  says:

  Doet u my oock zoo eender referendum tegen coninck Filips II – wegge daermee!

 • Diederick van Coehoorn Diederick van Coehoorn  says:

  ^^LOL^^

 • Jan Pietserszoon Coen Jan Pietserszoon Coen  says:

  Puyck idee den vloot! Ick weet wel ene land over den horison ergens…

 • Den Brielziel Den Brielziel  says:

  @Jan Pietersz; U zijt niet dezer tijds

 • Jan Pietserszoon Coen Jan Pietserszoon Coen  says:

  [reactie verwyderd weeghens godslastering]

 • Robian van der Fabeecke Robian van der Fabeecke  says:

  Ick voel mij op geen enckele manier verwant aan die arrogante Hollanders, voor duizend florijnen deel ik een kriegsmarine met hen!

 • Erica Verweyde Erica Verweyde  says:

  Den traenen biggelen over mijne wangen… Hoedt ons veur deze cwaede

Den berigte is 435 jaren oud. Reageren is niet meer mogelyk.