Aktualiteyten

Baudet: ‘volksraadpleeging aangaande sluipende overdraaging der bevoegdheden’

AMSTERDAM – Op een samenkomst van vooraanstaande Hollandsche notabelen heeft academicus T.H.P. Baudet opgeroepen tot een volksraadpleeging over de toekomst van Holland in een samenwerkingsverband van Neerlandsche gewesten.

Baudet is bekend van zijn pennevrucht De Aanval op Holland, een pamflet dat onlangs in Amsterdam is verscheenen, en waarin beschreven wordt hoe de gewesten wijzens sluipende overdraaging der bevoegdheden worden opgeslokt door het unitaire gedachtegoed van zogeheeten Neerlandofielen. Volgens de academicus kan verregaande samenwerking uitsluitend leiden tot een eenheidsstaat van alle Lage Landen. Zo’n staat zou gedoemd zijn tot falen, daar de verschillen in gewoonten, gebruiken en spreecktaal niet te overbruggen zijn.

De voorgestelde volksraadpleeging over deelname aan Ver...

Lees meer

Haarlemse petitie tegen gelukszoekers uit Zuidelijke Nederlanden

HAARLEM – De burgers van Haarlem zijn verontrust over de komst van tientallen vluchtelingen uit de zuidelijke Nederlanden. Deze voormalige handelaren concurreren met de al bestaande Haarlemse textiel industrie.

De stroom vluchtelingen uit de zuidelijke Nederlanden is begin dit jaar op gang gekomen na het bankroet van de Spaanse kroon. De Spaanse kroon kon zijn verplichten jegens de huurlingen niet meer voldoen en die zijn vervolgens aan het muiten geslagen.

Textielhandelaar Jan Hanszn Claessen is een petitie gestart om de poorten van Haarlem te sluiten voor alle gelukszoekers en vreemdelingen die enkel en alleen komen om de banen van de Haarlemse handelaren af te pakken.

In een reactie noemde Willem van Oranje de petitie schadelijk...

Lees meer

Overeenkomst over gezamenlijke guldenmunt gesloten

DELFT – Thesaurier Generaal Van Lier maakte vandaag bekend dat een overeenkomst is gesloten over de wisselkoers van de nieuwe Nederlandse gulden. Bij de onderhandelingen in de Prinsenhof in Delft waren vertegenwoordigers van de verschillende munt-slaande steden bijeen. Van Lier: ‘Met dit akkoord is een belangrijke stap gezet op weg naar de gezamenlijke munt. De gulden zal niet alleen welvaert ende veurspoet brenghen, de munt zal ook een mentale grens verleggen en de eenheid van de provincies versterken.’

Nadat de wisselkoersen van onder meer de Zutphense daalder, Amsterdamse pond, Rijnschilling, braspenning, Gosseler en Zeeuwse plakken bij de muntunie van Deventer in 1568 aan elkaar zijn gekoppeld, was een gezamenlijke munt een logische volgende stap...

Lees meer

Leiden breidt Curriculum uit met Nederlanden-studies

LEIDEN - De piepjonge Universiteit van Leiden maakte vandaag bekend dat men, behalve theologie, ook Nederlanden-studies zal gaan aanbieden. Bij deze cursus zullen studenten zich onder meer verdiepen in het ontstaan van de gedeelde Nederlandse cultuur in de verschillende Gewesten en de historische processen en ideeën, die de hedendaagse Nederlanden hebben vormgegeven.

Willem van Oranje – die de universiteit na het ontzet in 1575 schonk aan Leiden – heeft de rector opgedragen om zo snel mogelijk een nieuwe generatie Nederlandse bestuurders klaar te stomen voor functies bij de Staten-Generaal, de admiraliteiten en andere federale organisaties.

Verder is het universiteitsbestuur druk bezig om bekende internationale geleerden, zoals de Utrechtse wiskundige Snellius en de Brusselse taalkundige...

Lees meer

Ivan de Verschrikkelijke belegert Riga: Amsterdam roept op tot federale marine

BALTISCHE GEWESTEN – De troepen van Ivan de Verschrikkelijke winnen terrein in het Baltische gebied. Amsterdamse handelaren, wier belangen in de regio worden bedreigd, roepen daarom op tot de stichting van een Nederlandse marine die de handel moet beschermen.

Na Weissenstein in 1573 wordt nu ook de zuidelijker gelegen havenstad Riga bedreigd door de Russen. Er is nog geen zekerheid over het lot van de Nederlandse handelskolonie in die stad, maar als de gruwelijke plundering van Weissenstein een voorbeeld mag zijn – men moge zich herinneren dat het garnizoen van die stad levend is verbrand – is er weinig hoop.

De Noordse oorlogen woeden nu al meer dan twintig jaar en hinderen sinds de aanvang de zakelijke betrekkingen van Hollandse, Friese en Zeeuwse handelaren in het gebied...

Lees meer

Opinie: Vereenigde Nederlanden leidt tot onvoortvarend en traagh bestuur

Dacht men dat ze in Utrecht pleitten voor overzichtelyke bestuursinrichting: één ende enckel soerverein vorst? Want, samen stercker? Welneen, men komt tot ene bontgenootschap van Staten! Noemt se Den Vereenigden Nederlanden! Dan rijst toch den staatsrechtelycke vraag: wie is hier dan soeverein? Den Staten-Generaal of den Gewestelyke Staten? Daar is men in het bisdom Utrecht nog niet over uit kunnen komen. Als het den Gewestelyke Staten zouden wezen, dan is by belangryke kwesties ter Staten-Generaal algehele eenstemmigheid vereischt. Dan brengt ieder Gewest by den Algemene vergadering slechts één stem uit: den Statenleden stemmen op lastgeving van hun Gewestelyke Staten, daar zy soeverein aan de Staten-Generaal zyn. Volgt ghy het nog?

En awel, wat is dan het gevaar? Onvoortvarend, traag...

Lees meer